Saltar a continguts

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Trobades anuals d'Entitats Filatèliques Comarques Gironines

Veure fotogaleria
Foto de la Galeria Veure fotogaleria
Foto de la Galeria Veure fotogaleria

Més...

Foto de la Galeria Veure fotogaleria

El dia 18 de desembre de 1994 se celebra a Girona l' anual trabada, amb assistència de representants de totes les societats filatèliques de la pravíncia, a excepció de la de Blanes que es va excusar. La reunió començà a les deu del matí reunint-se els delegats i acompanyants davant del domicili social de SOFIGI, i acompanyats d'un documentat guia feren un recorregut pels indrets més interessants de la ciutat, visitant la part antiga, la Catedral, el Museu d'Art i el barri jueu. Al migdia es visita l'Exposició de Col•leccionisme que la societat gironina organitza cada any, i que aquesta vegada era situada a la sala d'exposicions de "Ia Caixa", del carrer de Santa Clara, Seguidament i a I'hotel Carlemany, se serví un aperitiu preví al dinar de germanor. En finalitzar I'apat es distribu'I'ren Ilibres i altres objectes de cortesia entre els comensals i plaques de record als representants de les societats germanes. La reunió propiament de la trabada se celebra al mateix hotel, en un altre saló, i es debateren qüestions d'interes per a la bona marxa de les activitats propies de la filatelia.

Foto de la Galeria Veure fotogaleria

Novament fou l'Associació Filatèlica i de Col•leccionisme de Sant Feliu de Guíxols I'encarregada d'organitzar la trobada, i aquesta vegada a l' any 1995, concretament el dia 11 de setembre, coincidint amb la cloenda de I'exposició filatèlica i d'altres formes de col•leccionisme que havia muntat aquessta activa societat, que demostra, una vegada més la seva vitalitat i el seu bon fer. Assistiren a aquesta trabada les societats de les comarques gironines a excepció de la de Blanes, que s'excusa. Primerament visitaren I'exposició, es reuniren per tenir I'acostumat canvi d'impressions. Més tard i en companyia deis acompanyants deis delegats de les societats presents, es puja a I'ermita de Sant Elm per presenciar la magnífica vista des d' aquella incomparable talaia de la Costa Brava. Els actes finalitzaren amb un dinar al restaurant Baia, seguit dellliurament d'obsequis als participants a I'exposició i a tots els comensals.

TROBADES DE LES SOCIETATS FILATÈLlQUES DE LES COMARQUES GIRONINES
El que la Societat Filatèlica Gironina hagi organitzat unes reunions periódiques de totes les entitats filatèliques de les comarques gironines, no vol dir que s'intenti fer una federació gironina, ni que la de Girona vulgui encapçalar o sobresortir per sobre les demés.

Es tracta, senzillament de trobar-se en una població seu d'una de les societats filatèliques, per comunicar-se les seves idees, els seus problemes, les seves realitzacions, en definiitiva, i com a circumstàmcia més positiva, per coneixer-se mútuament, i establir Iligams d'amistat entre tots.

La província de Girona és l'única, entre totes les demés d'Espanya, que ho fa, i per aixó s'ha demostrat que els gironins som capdavanters en aquest sentit, i des de I'any 1987 (any de l'Exfilna de Girona) no hi ha hagut solució de continuïtat, doncs a I'any 2002 s'ha fet la dissetena edició.

Totes les societats s'han emulat per fer les trobades agradables i que les reunions no fossin estrictament per tractar assumptes filatèlics, sinó que sigui punt de reunió dels dirigents i de familiars per coneixer-se i relacionar-se.