Saltar a continguts

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Trobades anuals d'Entitats Filatèliques Comarques Gironines

Veure fotogaleria
Foto de la Galeria Veure fotogaleria
Foto de la Galeria Veure fotogaleria

Més...

Foto de la Galeria Veure fotogaleria
Foto de la Galeria Veure fotogaleria
TROBADES DE LES SOCIETATS FILATÈLlQUES DE LES COMARQUES GIRONINES
El que la Societat Filatèlica Gironina hagi organitzat unes reunions periódiques de totes les entitats filatèliques de les comarques gironines, no vol dir que s'intenti fer una federació gironina, ni que la de Girona vulgui encapçalar o sobresortir per sobre les demés.

Es tracta, senzillament de trobar-se en una població seu d'una de les societats filatèliques, per comunicar-se les seves idees, els seus problemes, les seves realitzacions, en definiitiva, i com a circumstàmcia més positiva, per coneixer-se mútuament, i establir Iligams d'amistat entre tots.

La província de Girona és l'única, entre totes les demés d'Espanya, que ho fa, i per aixó s'ha demostrat que els gironins som capdavanters en aquest sentit, i des de I'any 1987 (any de l'Exfilna de Girona) no hi ha hagut solució de continuïtat, doncs a I'any 2002 s'ha fet la dissetena edició.

Totes les societats s'han emulat per fer les trobades agradables i que les reunions no fossin estrictament per tractar assumptes filatèlics, sinó que sigui punt de reunió dels dirigents i de familiars per coneixer-se i relacionar-se.