Saltar a continguts

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Presentació

EL COL·LECCIONISME DE SEGELLS A GIRONA

Els col·leccionistes gironins de segells, iniciem la feina d'aproximació, donant a conèixer públicament la nostra afició, l'any 1947, a través d'unes reunions informals, que efectuàvem, els diumenges al matí, enfront del cinema Coliseu Imperial.

Allí acudíem il·lusionats, amb les nostres llibretes de repetits, no en pla comercial, sinó d'hobby, a la cerca de l'exemplar que faltava per poder completar una sèrie, eren aquells temps en què el que interessava era el canvi, no la compravenda.

Aquell focus inicial, anava en augment, cada diumenge acudien cares noves, van aparèixer els primers revenedors.

L'aparició de la sèrie del Centenari del Segell en el 1950, va marcar una etapa de desenvolupament, amb la publicitat que és va donar a tal esdeveniment a través de la premsa i de l'Exposició de Madrid, això i la natura associativa de l'home, van ser la causa que el Cercle Artístic de Girona l'any 1952, creés la secció Filatèlica Gironina, amb la qual cosa és donar un pas decisiu en la divulgació del col·leccionisme de segells.

Llavors, als locals del Cercle Artístic, es van donar conferències a càrrec de prestigiosos filatèlics, així com reunions per a intercanvi.

Però era necessari més, no bastava amb les reunions del Cercle, ni el mercat ambulant, que ja s'havia traslladat al cafè Gran-Via, era necessari donar a conèixer als nostres conciutadans, la qual cosa representava de feina d'investigació i vehicle de cultura la noble afició de col·leccionar segells, i així va sorgir la idea de la primera exposició de Girona, que va ser organitzada pel Cercle Artístic de Girona i la Biblioteca Pública del 28 d'octubre al 5 de novembre de 1953.

Va ser una exposició, sense afanys de competició, ni d'ostentació, on es podien admirar des d'exemplars rars, com l'aportació del Museu Postal de Madrid, treballs d'investigació com la composició de calendaris i la reconstrucció de planxes, fins a l'exhibició de, segells de tots els països del món.

El fruit d'aquesta, no es va fer esperar, el nombre de col·leccionistes va créixer, va deixar de ser considerada per alguns com un simple passatemps infantil, i va asseure les bases de l'actual puixança, tant en els seus aspecte cultural com econòmic.

Allí continuaren les tertúlies i allí es decidí que s'havia d'agrupar tots els que es movien pel mateix interès envers els segells, i formar una entitat que fos la base d'una més ampla reunió d'afeccionats i no tan sols servís per intercanviar segells i opinions, sinó que permetés fer accions de més importància, amb objecte de promoure i patrocinar l'organització d'exposicions, cursets, estudis i edicions destinades a la difusió i desenvolupament de la Filatèlia i Numismàtica en totes les seves facetes.

Així mateix aquesta Societat té unes altres seccions dedicades a altres aspectes del col.leccionisme en general com xapes de cava, vitolfilia, targetes telefòniques, etc.

SOFIGI ha tingut impuls suficient, empenta, per portar a Girona actes, reunions i celebracions filatèliques d'abast estatal i internacional.

S'ha distingit per organitzar exposicions filatèliques de molta importància, ara en el 2012, durant els seixanta  anys de vida, i moltes han tingut ressó fora dels límits geografics de la nostra ciutat, arribant a ésser com un producte propagandístic de Girona dintre del món del col.leccionisme de segells.