Saltar a continguts

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Aplecs filatèlics

18/04/1993
X APLEC FILATÈLIC 18/04/1993
Foto de la Galeria Veure fotogaleria

Seguint el costum d'organitzar-Ios, entrem en la desena edició deIs populars aplecs. Va ser el 18 d'abril de 1993, al lloc de costum i amb els actes habituals. El Santuari deIs Ángels acollí novament els filatelistes gironins.
La missa fou celebrada pel capellà custodi, mossèn Joan Juanola. L’assistència, nombroosa, comptant-se amb la presència deIs amics de Sant Feliu de Guíxols. Al final de !'apat fou "destrulda" una mona de xocolata obsequi del restaurant deIs Ángels, que serví com a segones postres deIs presents.
Els nous membres de la confraria de "pubilles i hereus" varen ser Antonia de Gregorio i Vicenc; Femández, i els distintius, la banda per a la senyora i un barret per a I'home, que una vegada instal•lat al seu cap resta molt decoratiu; però tot amb I'alegria que sempre existeix després dels dinars de germanor.
Després hi hagué la festa dedicada a la mainada, i la tornada als llocs d'origen amb la satisfacció del "deure complert".
EIs següents anys 1994 i 1995 no se celebraren aplecs per diferents motius: al 1994 perquè coincidí amb la gran manifestació filatèlica de l'Exposició Filatèlica Nacional Catalana, que precisa de tota l'activitat deIs membres de la Junta Directiva i de tots els cabals de la Tresoreria. I I'any 1995 per la defunció del capellà custodi del Santuari deIs Angels, mossèn Juanola, que tantes vegades ens havia significat amb les seves atencions i el record del qual perdura entre tots els que el conegueren.